Navneændringer på fisk

En af akvariehobbyens "grand old men", Erik Lind Larsen, har gennem de senere år indsamlet mange af de navneændringer, der er foretaget af ichtologer Verden over.

Erik Lind Larsen har stillet disse data til rådighed for Dansk Akvarie Union.

Skemaet er opdelt i indsamlingsårene i fanerne 2012-2014 og 2015. Se skemaet HER ➨

Finder du ikke det navn du søger i skemaet, kan du evt. søge flere oplysninger i Encyclopipedia of Life på dette LINK.

 

I'll be on the left I'll be on the right

 

 

 Old

Navneændringer på fisk

En af akvariehobbyens "grand old men", Erik Lind Larsen, har gennem de senere år indsamlet mange af de navneændringer, der er foretaget af ichtologer Verden over.

Erik Lind Larsen har stillet disse data til rådighed for Dansk Akvarie Union.

Skemaet er opdelt i indsamlingsårene i fanerne 2012-2014 og 2015.

Se skemaet HER ➨

Finder du ikke det navn du søger i skemaet, kan du evt. søge flere oplysninger på dette LINK til Encyclopipedia of Life

 

 

 

Dansk Akvarie Union udsender med jævne mellemrum et nyhedsbrev til ALLE som gerne vil følge lidt med i akvariehobbyen på landsplan. 

Læs Nyhedsbreve HER 

Vil du have nyhederne direkte hjem i din mailboks, kan du tilmelde dig med formularen på vedstående link.

Tilmelding til DAU's Nyhedsbrev HER 

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet med formularen på vedstående link, hvis du ikke længere ønsker at modtage det.

Afmelding af DAU's Nyhedsbrev HER 


 

daulille

Teaser - kort bjælke

 

 

Rubrikbjælke kort (bruges ved 2 kolonner)

 

 

 

daulille

Teaser - bred bjælke

 

 

Rubrikbjælke bred (bruges ved 1 kolonne)

 

 

 

Sri Lanka forbyder eksport af nogle af vore kendte akvariefisk

Ministeriet i Sri Lanka har forbudt eksport af nogle af vores kendte akvariefisk:

Labeo fisheri
Labeo porcellus
Danio pathirana
Puntius asoka
Puntius martenstyni
Puntius srilankensis
Puntius bandula
Puntius cumingii
Puntius nigrofasciatus
Puntius titteya
Rasbora vaterifloris
Rasbora wilpita

Lepidocephalichthys jonklaasi
Macroganthus aral
Scismatogobius deraniyagalai
Sicyoppus jonklaasi
Sicyopterus halei

Belontia signata
Malpulitta kretseri
Channa orientalis

Clarias brachysoma

Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development - Sri Lanka

Flere af disse arter opdrættes og eksporteres fra andre lande end Sri Lanka (Ceylon),og herfra kan disse arter frit importeres.
 

◄ Tilbage til nyhedsoversigt

Ny klasse til Danmarksmesterskabet 2013

På utallige opfordringer, har vi fået DAS til at udarbejde bedømmelsesregler til en ny klasse - Freestyle.

Et freestyle-akvarium, er et akvarium, hvor der er lagt vægt på det dekorative samt at akvariets beboere har det godt.

Alt er tilladt med hensyn til dekorationsmaterialer som f.eks kunstige planter, rødder eller andet - blot dette ikke er til ulempe for eller direkte skader akvariets dyr.

Bedømmelsesreglerne ligger som et forslag til endelig godkendelse på DAS årsmøde den 3.3.2013.

Forslaget er udsendt til foreningerne sammen med Nyhedsbrevet for november 2012. Dette for at varsle den nye klasse i håb om, at der er flere akvarister, som derved får lyst til at konkurrere.
 

◄ Tilbage til nyhedsoversigt

Hold genetisk modificerede akvariefisk ude af det danske marked

Miljøstyrelsen opfordrer i et brev landets dyrehandlere til at sørge for, at de ikke får genetisk modificerede akvariefisk i forretningen.

Det er forbudt at indføre, sælge og opbevare genetisk modificerede akvariefisk i EU, men desværre ser det ud til at fiskene alligevel har fundet vej til Danmark. Det er de såkaldte "Glofish", bla. zebrafisk (Danio rerio).

Forbudet gælder også for privatpersoner.

Dansk Akvarie Union tager i henhold til vores politik om naturbevarelse, stærk afstand for udbredelsen af genetisk modificerede akvariefisk, og støtter Miljøstyrelsens kampagne om, at disse fisk skal fjernes fra det danske marked.

Se vedhæftet brev til landets dyrehandlere, samt Fakta om genetisk modificerede akvariefisk og lovgivning
 

◄ Tilbage til nyhedsoversigt

 daulille

© Copyright 1990 -

 

Alt på Dansk Akvarie Union´s hjemmeside indeholdende materiale - det være sig tekst, illustrationer og design - er beskyttet i henhold til gældende Dansk lov om ophavsret.

Dog tillades at videreformidle aktuelle og vedrørende oplysninger, hvor dette findes formålstjensteligt for den respektive forenings/klubs virke.


Hvem er online?

Vi har 49 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2