Adgangskoden for foreningsservice er pr. 26. 2. 2017 blevet ændret.

DAU opfordrer foreningernes formænd til at rette henvendelse på mail til DAU's kasserer for at få den nye adgangskode udleveret.

Se her