Lørdag den 16. september kl. 11-ca. 17.00.

Efter bestyrelsesmøde i DAU, samt dialog med nogle andre foreninger, er man blevet enig om at indkalde til et Landsmøde med en til to repræsentanter for hver forening.

Tilmelding senest 20. august til formanden.

- Se mere: pdfDAU_Landsmøde_2017_indk.pdf - pdfDAU_Landsmøde_ sted_og dagsorden