Konkurrenceregler:

1. Opdrættet henføres til det år, hvor fødsel/klækning har fundet sted.

2. Opdrætteren tilmelder opdrættet direkte på DAU´s hjemmeside og sender dette herfra til Unionens kampagneleder.

3. Forinden skal opdrættet i en alder af 6-8 uger verificeres af et bestyrelsesmedlem, af klubbens kontaktmand for opdrætskampagnen, eller af et klubmedlem udpeget af bestyrelse eller kontaktmand.

4. Der lægges vægt på kvalitet. Ungerne skal være sunde og artstypiske i form og farve, for at opdrættet kan godkendes.

5. I konkurrencen medtages kun opdræt, der er indsendt inden 9 uger efter fødsel/klækning eller 2 uger efter besigtigelsen. Dette for at vi løbende får opdrættene registreret.

6. Alle opdrætsanmeldelser skal være indsendt og modtaget af kampagnelederen senest med udgangen af uge 6 året efter konkurrenceåret.

7. Når opdrættet er godkendt af kampagnelederen tildeler denne opdrættet point ud fra sværhedsgrad og indskriver opdrættet på DAU´s hjemmeside.

8. Når året er gået tilsendes hver opdrætter et diplom med angivelse af antal opdræt og antal samlede point, samt en nål svarende til det højst rangerende opdræt, dog er der ikke flere bronzenåle tilbage. Derfor kan der kun uddeles sølv- og guldnål.

   1 - 9 Point = Bronze (ingen nål)
10 - 16 Point = Sølv
17 - 20 Point = Guld

9. Hvert år tildeles et diplom til den opdrætter, der har fået flest point og til den forening/klub hvis medlemmer sammenlagt har fået flest point samt den opdrætter og den forening/klub der har haft flest opdræt.

10. Hvert år gives en præmie (krus med påskrift) til den opdrætter der har opnået flest point samt til den opdrætter, der har lavet flest opdræt i årets løb.

 

Naal

 

Pointbetingelser:

• Bedømmelse af arter, opført på opdrætslisten:
Som pointgrundlag anvendes D.A.U.´s Pointskalaer for opdræt (findes på førsteopdrætslisten). Kun listens point for opdrættets vanskelighed anvendes.
Kuldstørrelsen skal være på mindst 10% af det i pointlisten anførte antal.

En opdrætter kan kun deltage i konkurrencen med 2 opdræt af samme fiskeart inden for samme år. 2. opdræt giver halvdelen af de point som opdrættet ellers er berettiget til.

• Bedømmelse af nye arter indenfor en slægt:
Arter, der ikke er opført på listen med pointtal, får 1 point mere end højeste pointtal for slægten. Kuldstørrelsen beregnes som den mindst kendte kuldstørrelse indenfor slægten. Dog kan kampagnelederen tildele færre points, hvis arten umiddelbart kan sammenlignes med andre, som er opført på listen.

• Bedømmelse af ny art i ukendt (ny) slægt:
Point-, og kuldstørrelse fastlægges af unionens kampagneleder i samarbejde med den pågældende specialforening (hvis en sådan findes) og foreliggende litteratur. Hvis dette ikke er muligt, gives max. point (20) og 1 unge godkendes som et opdræt.

• Gentaget opdræt:
Gentaget opdræt af samme art giver den halve pointsum. En opdrætter kan højst få godkendt ét gentaget opdræt pr. art i samme år.

• Tillægspoint:
Opdræt af arter, der er opført på listen over udryddelsestruede akvariefisk, får tildelt ekstra point alt efter, hvor truet den pågældende art er ifølge rapporten.
 

Grad af trussel: Point: Bemærkninger
†† + 20 - må regnes som uddød. (ekstrapoint tildeles, hvis arten skulle dukke op i hobbyen)
+ 10 - er udryddet på de naturlige levesteder. Dog eksisterer der enten udsatte populationer eller individer i offentlige eller private akvarier.
•••• + 8 - arten er i overhængende fare for at uddø.
••• + 6 - arten er stærkt truet
•• + 4 - arten er truet
+ 2 - arten er i tilbagegang, men ikke i overhængende fare
(?) + 1 - artens situation kendes ikke med sikkerhed

Hvem er online?

Vi har 208 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2