15 januar 2017

Indkaldelse til DAU's generalforsamling 2017

Der indkaldes herved til Generalforsamling i DAU

Søndag den 26. februar 2017 kl. 12 på Vejle Midtbyskole (også kendt som Damhavensskole), Damhaven 13, 7100 Vejle.
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær
 Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter
 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 Beretning fra udvalgene
 Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent
 Indkomne forslag
 Valg
 Valg af arrangør for næste ordinære generalforsamling
 Eventuelt

Generalforsamlingen vælger lige år formand. Ulige år vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 2 suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollant suppleanter.
---------
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest søndag den 29. januar 2017.
Forslag kan sendes til Formand Heine Dupont
E-mail: HER
eller Sekretær: Ervin Petersen
E-mail: HER
Endelig dagsorden samt regnskab og budget vil blive udsendt til medlemsforeningerne jfr. vedtægterne senest 6 uger før generalforsamlingen.
Øvrige tvivls spørgsmål henvises til vores vedtægter HER

Bestyrelsen.

 

Se indkaldelsen som pdf

pdfIndk_-_DAU_Generalforsamling_2017.pdf

Find tidligere års referater HER 


Hvem er online?

Vi har 31 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2